Chính sách cookie

Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Cookie giúp trang web nhận biết và lưu trữ thông tin về hành vi của người dùng.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và cung cấp dịch vụ và chức năng cá nhân hóa.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

2.1 Cookie bắt buộc: Chúng tôi sử dụng cookie bắt buộc để đảm bảo trang web hoạt động một cách chính xác và cung cấp các chức năng cơ bản như đăng nhập và thanh toán.

2.2 Cookie chức năng: Chúng tôi sử dụng cookie chức năng để cung cấp các chức năng bổ sung cho trang web, như lưu trữ các cài đặt ngôn ngữ và hiển thị nội dung cá nhân hóa.

2.3 Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể tuỳ chỉnh cài đặt cookie bằng cách điều chỉnh các thiết lập trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể chặn hoặc xóa cookie đã được lưu trữ trên trình duyệt của bạn, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Nếu bạn muốn tắt cookie, bạn có thể tham khảo thiết lập trình duyệt để làm điều này. Tuy nhiên, điều này có thể làm hạn chế một số chức năng trên trang web.
  • Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi hoạt động của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn có thể tắt cookie theo cách thủ công.

4. Chia sẻ cookie

Chúng tôi không chia sẻ thông tin từ cookie với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.