Điều khoản sử dụng

Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng trước khi sử dụng trang web choicasino.top. Bằng việc truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web choicasino.top và các nội dung liên quan được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ và các quyền tác giả. Mọi quyền sở hữu trí tuệ thuộc về choicasino.top hoặc các bên thứ ba có liên quan. Bạn không được sao chép, tái sản xuất, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép từ chủ sở hữu.

2. Thông tin cá nhân

Khi sử dụng trang web choicasino.top, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật. Chúng tôi không chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bạn chịu mọi trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin tài khoản và mật khẩu mà bạn tạo ra khi đăng ký trên trang web choicasino.top.

3. Trách nhiệm của bạn

Khi sử dụng trang web choicasino.top, bạn đồng ý không vi phạm bất kỳ quy định nào của pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích phi pháp, gây hại hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.

  • Bạn không được tạo, đăng, hoặc truyền bất kỳ nội dung vi phạm đạo đức, đe dọa, khiêu dâm, phỉ báng hoặc bất kỳ hành vi có hại nào khác.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả thông tin bạn cung cấp trên trang web choicasino.top là chính xác và không gian lận.

4. Thay đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của trang web choicasino.top hoặc điều khoản sử dụng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập vào trang web cho bất kỳ lý do nào mà chúng tôi xem là phù hợp.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web choicasino.top hoặc các nguồn thông tin liên quan.