Chính sách bảo mật

choicasino.top cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng và đối tác. Chính sách này trình bày cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại khi khách hàng và đối tác đăng ký tài khoản hoặc gửi thông tin liên lạc. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân mà không được cung cấp tự nguyện.

  • Địa chỉ IP
  • Dữ liệu cookie
  • Thông tin về trình duyệt và thiết bị

Chúng tôi sử dụng các công nghệ để thu thập thông tin này để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và đối tác, cung cấp dịch vụ tốt hơn và tăng cường bảo mật.

Việc chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu từ phía khách hàng và đối tác, hoặc khi cần thiết để thực hiện dịch vụ được yêu cầu.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các bên thứ ba để cung cấp dịch vụ, phát triển và cải thiện sản phẩm, hoặc tuân thủ quy định pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo an toàn thông tin.

  • Mã hóa dữ liệu
  • Kiểm soát truy cập
  • Giám sát định kỳ
  • Đào tạo nhân viên

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát thông tin cá nhân nào do việc truyền qua mạng hoặc lưu trữ trực tuyến.